ankieta - jakość życia po rowzodzie

Ankiety, prace magisterskie, pomoc w realizacji prac badawczych, zapytania i wszystko to, co związane jest ze studiowaniem psychologii.
beata.pedagogika
Posty: 1
Rejestracja: 4 sty 2012, o 17:32

4 sty 2012, o 17:39

Witam wszystkim - jestem studentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - w tym roku piszę pracę mgr pt Jakość życia kobiet po rozwodzie - mam problem ze znalezieniem osób w takiej sytuacji. Zwracam się więc z prośbę do obecnych tu Pań aby pomogły mi i odpowiedziały na kilka pytań. Odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania prosiłabym abyście przesłały na mój adres email : beata.danielewska@op.pl
Z góry dziękuję i czekam na odpowiedzi,
Pozdrawiam - Beata

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane tylko w pracy dyplomowej. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, dlatego proszę o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. W każdym momencie, bez podania przyczyn, można się wycofać.
DZIĘKUJĘ ZA POMOC I CHĘĆ WSPÓŁPRACY!!!

Metryczka
1. Wiek :
2. Wykształcenie : podstawowe / zawodowe / średnie / wyższe
3. Wykonywany zawód
4. Miejsce zamieszkania : wieś / miasto
5. Jaka jest Pani aktualna sytuacja życiowa?
- jestem samotna
- mieszkam z rodzicami
- mieszkam z nowym partnerem
- zawarłam ponownie związek małżeński
- inne (jakie?)..............................
6. Jaka jest Pani aktualna sytuacja zawodowa / edukacyjna?
- pracuję
- studiuję
- urlop macierzyński/wychowawczy
- renta/emerytura
- inne (jakie?).................................
7. Jakie były przyczyny rozpadu małżeństwa w Pani opinii?
- niezgodność charakterów
- niedochowanie wierności
- nadużywanie alkoholu
- nadużywanie alkoholu
- naganny stosunek do członków rodziny
- nieporozumienia na tle finansowym
- trudności mieszkaniowe
- niedobór seksualny
- dłuższa nieobecność
- różnice światopoglądowe
- inne.................................................
8. Rozwód to dla Pani:
- życiowa porażka
- konieczność
- naturalna sprawa
- wyzwolenie
- szansa na nowy związek
- inne (jakie?)......................................

Pytania
1. Jakie emocje / uczucia odczuwa Pani w związku z przeżytym rozwodem?
2. Z jakich form pomocy np. materialnej, psychologicznej korzystała Pani w okresie
rozwodowym i porozwodowym? Czy kontakty z przyjaciółmi lub osobami w podobnej
sytuacji były dla Pani formą pomocy?
3. Jakie zmiany zaszły w Pani sytuacji materialnej i zawodowej?
4. Jak kształtują się Pani relacje z dziećmi, rodzina i przyjaciółmi?
5. Jak opisałaby Pani swój stosunek do budowania własnego nowego związku po
rozwodzie? Jakie obawy i oczekiwania Pani ma?
6. Czy nowa sytuacja / nowy partner daje Pani poczucie bezpieczeństwa, przynależności i
uznania? W jaki sposób to się przejawia?
7. Jakie są najczęstsze sposoby spędzania przez Panią czasu wolnego? Czy ma Pani
dostatecznie dużo czasu na odpoczynek?
8. Jakie są obecnie Pani cele życiowe?
9. Czego oczekuje Pani by być szczęśliwą?
10. Jak oceniłaby Pani wpływ rozwodu na swoje samopoczucie (odczuwanie optymizmu,
pogody ducha, radości z życia)
ODPOWIEDZ